ราคาแอร์ผนังขายส่ง

Model BTU ราคาขายส่ง
MS-GN09VF 9,212 12,000
MS-GN13VF 12,966 15,500
MS-GN15VF 14,330 18,200
MS-GN18VF 18,084 22,600
MS-GN24VF 22,591 37,200
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1 ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน 3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาขายส่ง
MSY-KT09VF 8,871 11,900
MSY-KT13VF 12,283 14,400
MSY-KT15VF 14,330 18,400
MSY-KT18VF 17,742 22,500
MSY-KT24VF 22,519 36,500
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1 ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน 3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาขายส่ง
MSY-JS09VF 8,871 13,700
MSY-JS13VF 12,283 17,300
MSY-JS15VF 14,330 20,200
MSY-JS18VF 17,742 24,900
MSY-JS24VF 22,591 36,600
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1 ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน 3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาขายส่ง
MSY-GT09VF 9,554 15,700
MSY-GT13VF 12,624 18,700
MSY-GT15VF 14,330 22,700
MSY-GT18VF 17,742 26,300
MSY-GT24VF 22,519 41,900
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1 ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน 3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาขายส่ง
MSY-JR34VF 33,096 58,500
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1 ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน 3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

Model BTU ราคาขายส่ง
FTM09PV2S 9,200 10,600
FTM13PV2S 13,000 13,000
FTM15PV2S 14,400 16,300
FTM18PV2S 18,090 20,700
FTM24PV2S 22,530 34,700
FTM28PV2S 24,500 36,900
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1 ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน 3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาขายส่ง
FTKQ09WV2S 9,200 11,800
FTKQ12WV2S 12,300 14,300
FTKQ15WV2S 15,000 17,900
FTKQ18UV2S 18,100 21,200
FTKQ24WV2S 20,500 33,000
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1 ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน 3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาขายส่ง
FTKF09UV2S 9,200 12,800
FTKF12UV2S 12,300 15,700
FTKF15UV2S 15,000 19,500
FTKF18UV2S 18,100 23,200
FTKF24UV2S 20,500 33,800
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1 ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน 3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาขายส่ง
FTKC09 TV2S 8,500 14,200
FTKC12 WV2S 11,900 18,900
FTKC15 TV2S 14,300 20,800
FTKC18 WV2S 17,700 25,600
FTKC24 TV2S 20,500 34,500
FTKC28 WV2S 24,200 42,900
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1 ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน 3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาขายส่ง
FTKZ09VV2S 8,500 22,500
FTKZ12VV2S 11,900 25,500
FTKZ15VV2S 14,300 30,500
FTKZ18VV2S 17,700 33,200
FTKZ24VV2S 24,200 45,400
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1 ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน 3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาขายส่ง
FAVF36UV2S 36,000 42,600
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1 ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน 3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

Model BTU ราคาขายส่ง
42TSAA010/38TSAA010 9,200 9,500
42TSAA013/38TSAA013 12,200 10,300
42TSAA018/38TSAA018 18,000 15,100
42TSAA024/38TSAA025 25,250 20,200
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 7 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาขายส่ง
42TVDA010/38TVDA010 9,200 9,800
42TVDA013/38TVDA013 12,100 11,900
42TVDA016/38TVDA016 15,000 14,500
42TVDA018/38TVDA018 18,000 17,100
42TVDA024/38TVDA024 20,400 20,700
42TVDA028/38TVDA028 25,200 24,700
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 7 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาขายส่ง
42TVAB010-l 9200 15,500
42TVAB013-l 12200 17,500
42TVAB018-l 18000 23,500
42TVAB024-l 21000 27,400
42TVAB028-l 25200 31,400
42TVAB030-l 27200 36,400
42TVAB033-l 30000 38,300
42TVAB036-l(มีแต่สีขาว) 36000 40,200
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 10 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 5 ปี **ฟอกอากาศ PM2.5**
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

Model BTU ราคาขายส่ง
SRK10CXV-W1 9,239 11,200
SRK13CXV-W1 11,643 12,900
SRK15CXV-W1 14,457 15,400
SRK18CXV-W1 17,305 19,600
SRK24CXV-W1 22,559 27,200
คอมเพรสเซอร์ร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 5 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาขายส่ง
SRK10YW-W1 8,683 13,800
SRK13YW-W1 11,098 16,100
SRK15YW-W1 15,480 19,300
SRK18YW-W1 17,276 23,200
SRK24YW-W1 23,021 31,600
คอมเพรสเซอร์ร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 5 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

Model BTU ราคาขายส่ง
PN09WKT 9,000 10,600
PN12WKT 12,000 11,900
PN18WKT 18,000 18,000
PN24WKT 24,000 25,500
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1 ปี แผงคอยล์เย็นรับประกัน 3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาขายส่ง
YU-09VKT 9,514 9,600
YU-13VKT 12,245 11,600
YU-18VKT 18,359 19,300
YU-24VKT 24,081 27,500
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1 ปี แผงคอยล์เย็นรับประกัน 3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

Model BTU ราคาขายส่ง
SWG-09 9,442 8,000
SWG-12 12,775 8,500
SWG-18 19,052 13,800
SWG-25 25,201 18,900
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่รับประกัน 1 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาขายส่ง
TURBO A.P.S. R32-09 9,462 9,200
TURBO A.P.S. R32-12 12,641 9,900
TURBO A.P.S. R32-18 18,344 15,900
TURBO A.P.S. R32-25 25,039 21,900
TURBO A.P.S. R32-30 31,072 26,100
TURBO A.P.S. R32-36 36,072 35,900
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่รับประกัน 1 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาขายส่ง
SURE R32-10 9,806 12,200
SURE R32-12 12,369 12,900
SURE R32-18 18,375 20,000
SURE R32-25 25,526 27,100
SURE R32-30 30,652 36,900
SURE R32-30T 30,000 40,000
SURE R32-36 36,451 40,200
SURE R32-36T 36,100 43,200
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่รับประกัน 1 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

Model BTU ราคาขายส่ง
CFW-JSFE09 9,000 8,800
CFW-JSFE13 12,000 9,800
CFW-JSFE18 18,000 14,500
CFW-JSFE25 24,000 19,200
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาขายส่ง
CFW-2IVA09 9,280 9,500
CFW-2IVA13 12,760 10,600
CFW-2IVA18 18,083 15,500
CFW-2IVA25 25,363 20,500
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 10 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 2 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

Model BTU ราคาขายส่ง
ISR10E2JA1 9,212 10,200
ISR13E2JA1 11,942 11,700
ISR18E2JA1 18,084 18,400
IFR24E1JA1 21,496 21,400
คอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์รับประกัน 10 ปี แผงคอยล์เย็นคอยล์ร้อนรับประกัน 3 ปี อะไหล่รับประกัน 1 ปี **ฟอกอากาศ PM2.5**
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

Model BTU ราคาขายส่ง
AR10TGHQA 9,400 8,000
AR13TGHQA 12,000 9,000
AR18TGHQA 17,200 13,700
AR24TGHQA 21,500 18,000
รับประกันอะไหล่1ปี คอมเพลสเซอร์ 10ปี แผงคอยล์เย็น 3ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาขายส่ง
AR10TYHYB 10,000 9,000
AR13TYHYB 13,000 10,000
AR18TYHYB 18,000 14,700
AR24TYHYB 24,000 20,000
รับประกันอะไหล่1ปี คอมเพลสเซอร์ 10ปี แผงคอยล์เย็น 3ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

Model BTU ราคาขายส่ง
HSU-10CQA 9,000 8,700
HSU-13CQA 12,000 9,600
HSU-18CQA 18,000 14,600
HSU-24CQA 24,000 18,000
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี / อะไหล่ 5 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาขายส่ง
HSU-10VTAA 10,000 9,400
HSU-12VTAA 12,000 10,500
HSU-15VNS 15,000 12,200
HSU-18VTAA 18,000 15,600
HSU-24VTAA 22,000 19,900
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 10 ปี อะไหล่รับประกัน 5 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

Model BTU ราคาขายส่ง
WFG09 9,200 8,200
WFG12 13,000 9,300
WFG18 18,800 14,900
WFG24 25,300 19,000
คอมเพรสเซอร์ 10 ปี อะไหล่ 2 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาขายส่ง
WFG09V/AFG09V 9,200 9,600
WFG12V/AFG12V 13,000 10,700
WFG18V/AFG18V 18,800 16,400
WFG24V/AFG24V 25,300 20,600
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี อะไหล่ 1 ปี **2ดาว**
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

Model BTU ราคาขายส่ง
WL09BA-MNVKE 9,200 9,400
WL13BA-MNVKE 12,500 10,400
WL18BA-MNVKE 19,000 14,900
WL24BA-MNVKE 25,200 20,200
**สวิง 4 มิติ + ฟอกอากาศ**
WL-B Series
WL30B-MNVKE 30,500 28,500
WL35B-MNVKE 36,000 31,000
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 10 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 2 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาขายส่ง
WFV09B-MNVKE 9,500 10,200
WFV09B-MNVKE 13,000 11,300
WFV09B-MNVKE 18,200 16,800
WFV09B-MNVKE 25,000 20,000
**สวิง 4 มิติ + ฟอก PM2.5**
WLV-B
WLV24B-MNVJE 24,000 27,600
WLV30B-MNVJE 30,000 31,600
WLV35B-MNVJE 36,200 33,800
WLV35B-MNVJE (380v) 36,200 39,800
มีประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 2 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

  1. ซื้อแบบราคาส่ง ลูกค้าเลือกสินค้าตามหน้าเว็ป โอนเงินทั้งหมด รอรับสินค้า
  2. ตจว.จ่ายค่าจัดส่งปลายทางไม่รวม ขึ้นอยู่กับขนส่งนั้น ๆ จะคิดเท่าไหร่ลูกค้าจ่ายค่าส่งปลายทาง แต่เราจะหาขนส่งให้ที่มีราคาถูกสุด ในจังหวัดนั้น ๆ สถานที่การส่ง จะส่งถึงที่หรือไม่แล้วแต่บริษัทขนส่ง ส่วนถ้าสถานที่ส่งติดถนนหรือร้านค้า จะส่งให้ถึงที่ แต่ถ้าสถานที่ไกล รถไม่ผ่านให้ลูกค้ามารับเองที่ตัวอำเภอหรือจังหวัดนั้น ๆ
  3. กทม.มารับและซื้อที่ สนญ.ถ้าให้ส่งเที่ยวละ 300 บ.ไม่กำหนดเวลาส่ง แต่ถ้ากำหนดเวลาส่งเที่ยวละ 500 บ.กี่ตัวก็ได้คิดเป็นเที่ยว

เรามีทีมช่างทุกที่ทั่วไทยไกล้บ้านท่าน
  • บริษัท ร้อยแปดแอร์(ประเทศไทย) จำกัด สนญ. 1/158 ซ.นพรัตน์ 3/3 แขวงศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กทม 10170 โทร 02-072-4646,02-061-3232,087-081-5691,086-086-9822
  • ศูนย์เก็บสินค้ามอเตอร์รามอินทรา 27/141 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา กรุงเทพ 10230 โทร 0860869822
  • ศูนย์เก็บสินค้าเก็บสินค้ามอเตอร์บางพลี 60/19 ซ.ชมเชย ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร 0870815691
ติดต่อสาขาทั่วประเทศ