ราคาแอร์ผนังขายส่ง

Model BTU ราคาขายส่ง
MS-GN09VF 9,212 12,500
MS-GN13VF 12,966 17,200
MS-GN15VF 14,330 19,400
MS-GN18VF 18,084 23,700
MS-GN24VF 22,591 39,400
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1 ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน 3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาขายส่ง
MSY-KX09VF 8,871 11,200
MSY-KX13VF 12,283 14,200
MSY-KX15VF 14,330 19,200
MSY-KX18VF 17,742 23,200
MSY-KX24VF 22,519 38,100
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1 ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน 3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาขายส่ง
MSY-JW09VF 8,871 15,100
MSY-JW13VF 12,283 18,100
MSY-JW15VF 14,330 21,700
MSY-JW18VF 17,742 26,600
MSY-JW24VF 22,591 40,300
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1 ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน 3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาขายส่ง
MSY-GT09VF 9,554 15,700
MSY-GT13VF 12,624 18,700
MSY-GT15VF 14,330 23,600
MSY-GT18VF 17,742 27,300
MSY-GT24VF 22,519 42,900
MSY-GT30VF 27,978 54,100
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1 ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน 3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาขายส่ง
MSY-JR34VF 33,096 51,400
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1 ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน 3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

Model BTU ราคาขายส่ง
FTM09PV2S 9,200 11,300
FTM13PV2S 13,000 13,800
FTM15PV2S 14,400 17,200
FTM18PV2S 18,090 21,200
FTM24PV2S 22,530 36,200
FTM28PV2S 24,500 38,200
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1 ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน 3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาขายส่ง
FTKQ09XV2S 9,200 10,900
FTKQ12XV2S 12,300 13,400
FTKQ15XV2S 15,000 16,900
FTKQ18XV2S 18,100 20,900
FTKQ24XV2S 20,500 31,700
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1 ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน 3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาขายส่ง
FTKF09UV2S 9,200 14,200
FTKF12WV2S 12,300 17,200
FTKF15WV2S 15,000 21,200
FTKF18WV2S 18,100 24,100
FTKF24UV2S 20,500 36,200
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1 ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน 3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาขายส่ง
FTKC09WV2S 8,500 16,200
FTKC12WV2S 11,900 19,500
FTKC15WV2S 14,300 23,200
FTKC18WV2S 17,700 26,000
FTKC24WV2S 20,500 37,600
FTKC28WV2S 24,200 43,300
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1 ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน 3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาขายส่ง
FTKZ09VV2S 8,500 21,500
FTKZ12VV2S 11,900 26,500
FTKZ15VV2S 14,300 30,900
FTKZ18VV2S 17,700 34,400
FTKZ24VV2S 24,200 46,500
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1 ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน 3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาขายส่ง
FAVF30WV2S 30,000 39,600
FAVF36WV2S 36,000 45,200
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1 ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน 3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

Model BTU ราคาขายส่ง
42TSAA010/38TSAA010 9,200 10,200
42TSAA013/38TSAA013 12,200 11,200
42TSAA018/38TSAA018 18,000 16,300
42TSAA024/38TSAA025 25,250 21,900
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 7 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาขายส่ง
42TVEA010/38TVEA010 9,200 10,700
42TVEA013/38TVEA013 12,100 12,700
42TVEA016/38TVEA016 15,000 16,300
42TVEA018/38TVEA018 18,000 18,800
42TVEA024/38TVEA024 20,400 22,600
42TVEA028/38TVEA028 25,200 26,500
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 7 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาขายส่ง
42TVAB010-l 9,200 16,200
42TVAB013-l 12,200 18,200
42TVAB016-l 15,000 22,200
42TVAB018-l 18,000 24,300
42TVAB024-l 21,000 28,200
42TVAB028-l 25,200 32,200
42TVAB030-l 27,200 37,200
42TVAB033-l 30,000 39,200
42TVAB036-l(มีแต่สีขาว) 36,000 41,200
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 10 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 5 ปี **ฟอกอากาศ PM2.5**
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

Model BTU ราคาขายส่ง
SRK10CXV-W1 9,239 11,300
SRK13CXV-W1 11,643 13,300
SRK15CXV-W1 14,457 15,700
SRK18CXV-W1 17,305 20,200
SRK24CXV-W1 22,559 27,700
คอมเพรสเซอร์ร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 5 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาขายส่ง
SRK10YXS-W1 8,683 14,400
SRK13YXS-W1 11,098 16,900
SRK15YXS-W1 15,480 21,700
SRK18YXS-W1 17,276 24,900
SRK24YXS-W1 23,021 33,600
คอมเพรสเซอร์ร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 5 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

Model BTU ราคาขายส่ง
YN09YKT 9,000 10,500
YN12YKT 12,000 11,800
YN18YKT 18,000 16,800
YN24YKT 24,000 22,800
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1 ปี แผงคอยล์เย็นรับประกัน 3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาขายส่ง
CS-PU09VKT 9,514 11,400
CS-PU13VKT 12,245 13,400
CS-PU18VKT 18,359 20,800
CS-PU24VKT 24,081 28,300
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1 ปี แผงคอยล์เย็นรับประกัน 3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

Model BTU ราคาขายส่ง
SWG-09 9,442 8,400
SWG-12 12,775 8,900
SWG-18 19,052 13,100
SWG-25 25,201 17,500
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่รับประกัน 1 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาขายส่ง
TURBO A.P.S. R32-09 9,462 9,600
TURBO A.P.S. R32-12 12,641 14,200
TURBO A.P.S. R32-18 18,344 13,800
TURBO A.P.S. R32-25 25,039 18,400
TURBO A.P.S. R32-30 31,072 27,400
TURBO A.P.S. R32-36 36,072 37,000
TURBO A.P.S. R32-40 40,450 37,600
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่รับประกัน 1 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาขายส่ง
SURE R32-10 9,806 12,200
SURE R32-12 12,369 12,900
SURE R32-18 18,375 20,000
SURE R32-25 25,526 27,100
SURE R32-30 30,652 36,900
SURE R32-30T 30,000 40,000
SURE R32-36 36,451 40,200
SURE R32-36T 36,100 43,200
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่รับประกัน 1 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

Model BTU ราคาขายส่ง
CFW-JSFE09 9,000 8,700
CFW-JSFE13 12,000 9,800
CFW-JSFE18 18,000 14,300
CFW-JSFE25 24,000 18,800
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาขายส่ง
CFW-2IVA09 9,280 9,800
CFW-2IVA13 12,760 10,800
CFW-2IVA18 18,083 15,700
CFW-2IVA25 25,363 20,500
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 10 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 2 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

Model BTU ราคาขายส่ง
ICL10MWU1 9,212 10,000
ICL13MWU1 11,942 11,500
ICL18MWU1 18,084 16,800
ICL24MWU1 21,496 23,200
คอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์รับประกัน 10 ปี แผงคอยล์เย็นคอยล์ร้อนรับประกัน 3 ปี อะไหล่รับประกัน 1 ปี **ฟอกอากาศ PM2.5**
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

Model BTU ราคาขายส่ง
AR09AGHQAWKNST 9,400 9,800
AR12AGHQAWKNST 12,000 10,600
AR18AGHQAWKNST 17,200 14,200
AR24AGHQAWKNST 21,500 20,800
รับประกันอะไหล่1ปี คอมเพลสเซอร์ 10ปี แผงคอยล์เย็น 3ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาขายส่ง
AR10TYHYB 10,000 10,500
AR13TYHYB 13,000 12,200
AR18TYHYB 18,000 15,900
AR24TYHYB 24,000 20,900
รับประกันอะไหล่1ปี คอมเพลสเซอร์ 10ปี แผงคอยล์เย็น 3ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

Model BTU ราคาขายส่ง
HSU-10CQAB03T 9,000 9,000
HSU-13CQAC03T 12,000 10,200
HSU-18CQAB03T 18,000 13,800
HSU-24CQAC03T 24,000 18,000
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี / อะไหล่ 5 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาขายส่ง
HSU-09VQAA 9,000 9,300
HSU-13VQAA 12,000 10,200
HSU-15VQAA 15,000 12,800
HSU-18VQAA 18,000 14,400
HSU-24VQAA 22,000 18,400
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 10 ปี อะไหล่รับประกัน 5 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

Model BTU ราคาขายส่ง
AFM09/WFM09 9,200 8,900
AFM12/WFM12 13,000 10,200
AFM18/WFM18 18,800 14,400
AFM24/WFM24 25,300 19,800
คอมเพรสเซอร์ 10 ปี อะไหล่ 2 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาขายส่ง
WFG09V/AFG09V 9,200 9,600
WFG12V/AFG12V 13,000 10,700
WFG18V/AFG18V 18,800 16,400
WFG24V/AFG24V 25,300 20,600
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี อะไหล่ 1 ปี **2ดาว**
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

Model BTU ราคาขายส่ง
WL09BA-MNVKE 9,200 16,300
WL13BA-MNVKE 12,500 18,400
WL18BA-MNVKE 19,000 25,200
WL24BA-MNVKE 25,200 31,400
**สวิง 4 มิติ + ฟอกอากาศ**
WL-B Series
WL30B-MNVKE 30,500 30,200
WL35B-MNVKE 36,000 33,300
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 10 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 2 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาขายส่ง
WHV09B-MNVKE 9,500 14,500
WHV13B-MNVKE 13,000 15,800
WHV18B-MNVKE 18,200 23,000
WHV24B-MNVKE 25,000 30,400
**สวิง 4 มิติ + ฟอก PM2.5**
WLV-B
WLV24B-MNVJE 24,000 29,700
WLV30B-MNVJE 30,000 33,200
WLV35B-MNVJE 36,200 35,700
WLV35B-MNVJE (380v) 36,200 42,800
มีประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 2 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

  1. ซื้อแบบราคาส่ง ลูกค้าเลือกสินค้าตามหน้าเว็ป โอนเงินทั้งหมด รอรับสินค้า
  2. ตจว.จ่ายค่าจัดส่งปลายทางไม่รวม ขึ้นอยู่กับขนส่งนั้น ๆ จะคิดเท่าไหร่ลูกค้าจ่ายค่าส่งปลายทาง แต่เราจะหาขนส่งให้ที่มีราคาถูกสุด ในจังหวัดนั้น ๆ สถานที่การส่ง จะส่งถึงที่หรือไม่แล้วแต่บริษัทขนส่ง ส่วนถ้าสถานที่ส่งติดถนนหรือร้านค้า จะส่งให้ถึงที่ แต่ถ้าสถานที่ไกล รถไม่ผ่านให้ลูกค้ามารับเองที่ตัวอำเภอหรือจังหวัดนั้น ๆ
  3. กทม.มารับและซื้อที่ สนญ.ถ้าให้ส่งเที่ยวละ 300 บ.ไม่กำหนดเวลาส่ง แต่ถ้ากำหนดเวลาส่งเที่ยวละ 500 บ.กี่ตัวก็ได้คิดเป็นเที่ยว
Timer air ทั้ง 4 ประเภทพร้อมติดตั้ง
ราคาแอร์ผนังขายส่ง

Model BTU ราคาขายส่ง
MS-GN09VF 9,212 12,500
MS-GN13VF 12,966 17,200
MS-GN15VF 14,330 19,400
MS-GN18VF 18,084 23,700
MS-GN24VF 22,591 39,400
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1 ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน 3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาขายส่ง
MSY-KX09VF 8,871 11,200
MSY-KX13VF 12,283 14,200
MSY-KX15VF 14,330 19,200
MSY-KX18VF 17,742 23,200
MSY-KX24VF 22,519 38,100
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1 ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน 3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาขายส่ง
MSY-JW09VF 8,871 15,100
MSY-JW13VF 12,283 18,100
MSY-JW15VF 14,330 21,700
MSY-JW18VF 17,742 26,600
MSY-JW24VF 22,591 40,300
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1 ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน 3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาขายส่ง
MSY-GT09VF 9,554 15,700
MSY-GT13VF 12,624 18,700
MSY-GT15VF 14,330 23,600
MSY-GT18VF 17,742 27,300
MSY-GT24VF 22,519 42,900
MSY-GT30VF 27,978 54,100
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1 ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน 3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาขายส่ง
MSY-JR34VF 33,096 51,400
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1 ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน 3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

Model BTU ราคาขายส่ง
FTM09PV2S 9,200 11,300
FTM13PV2S 13,000 13,800
FTM15PV2S 14,400 17,200
FTM18PV2S 18,090 21,200
FTM24PV2S 22,530 36,200
FTM28PV2S 24,500 38,200
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1 ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน 3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาขายส่ง
FTKQ09XV2S 9,200 10,900
FTKQ12XV2S 12,300 13,400
FTKQ15XV2S 15,000 16,900
FTKQ18XV2S 18,100 20,900
FTKQ24XV2S 20,500 31,700
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1 ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน 3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาขายส่ง
FTKF09UV2S 9,200 14,200
FTKF12WV2S 12,300 17,200
FTKF15WV2S 15,000 21,200
FTKF18WV2S 18,100 24,100
FTKF24UV2S 20,500 36,200
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1 ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน 3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาขายส่ง
FTKC09WV2S 8,500 16,200
FTKC12WV2S 11,900 19,500
FTKC15WV2S 14,300 23,200
FTKC18WV2S 17,700 26,000
FTKC24WV2S 20,500 37,600
FTKC28WV2S 24,200 43,300
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1 ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน 3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาขายส่ง
FTKZ09VV2S 8,500 21,500
FTKZ12VV2S 11,900 26,500
FTKZ15VV2S 14,300 30,900
FTKZ18VV2S 17,700 34,400
FTKZ24VV2S 24,200 46,500
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1 ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน 3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาขายส่ง
FAVF30WV2S 30,000 39,600
FAVF36WV2S 36,000 45,200
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1 ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน 3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

Model BTU ราคาขายส่ง
42TSAA010/38TSAA010 9,200 10,200
42TSAA013/38TSAA013 12,200 11,200
42TSAA018/38TSAA018 18,000 16,300
42TSAA024/38TSAA025 25,250 21,900
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 7 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาขายส่ง
42TVEA010/38TVEA010 9,200 10,700
42TVEA013/38TVEA013 12,100 12,700
42TVEA016/38TVEA016 15,000 16,300
42TVEA018/38TVEA018 18,000 18,800
42TVEA024/38TVEA024 20,400 22,600
42TVEA028/38TVEA028 25,200 26,500
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 7 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาขายส่ง
42TVAB010-l 9,200 16,500
42TVAB013-l 12,200 18,700
42TVAB016-l 15,000 22,400
42TVAB018-l 18,000 24,500
42TVAB024-l 21,000 28,700
42TVAB028-l 25,200 32,500
42TVAB030-l 27,200 37,500
42TVAB033-l 30,000 39,200
42TVAB036-l(มีแต่สีขาว) 36,000 41,300
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 10 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 5 ปี **ฟอกอากาศ PM2.5**
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

Model BTU ราคาขายส่ง
SRK10CXV-W1 9,239 11,300
SRK13CXV-W1 11,643 13,300
SRK15CXV-W1 14,457 15,700
SRK18CXV-W1 17,305 20,200
SRK24CXV-W1 22,559 27,700
คอมเพรสเซอร์ร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 5 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาขายส่ง
SRK10YXS-W1 8,683 14,400
SRK13YXS-W1 11,098 16,900
SRK15YXS-W1 15,480 21,700
SRK18YXS-W1 17,276 24,900
SRK24YXS-W1 23,021 33,600
คอมเพรสเซอร์ร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 5 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

Model BTU ราคาขายส่ง
YN09YKT 9,000 10,500
YN12YKT 12,000 11,800
YN18YKT 18,000 16,800
YN24YKT 24,000 22,800
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1 ปี แผงคอยล์เย็นรับประกัน 3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาขายส่ง
CS-PU09VKT 9,514 11,400
CS-PU13VKT 12,245 13,400
CS-PU18VKT 18,359 20,800
CS-PU24VKT 24,081 28,300
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1 ปี แผงคอยล์เย็นรับประกัน 3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

Model BTU ราคาขายส่ง
SWG-09 9,442 8,400
SWG-12 12,775 8,900
SWG-18 19,052 13,100
SWG-25 25,201 17,500
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่รับประกัน 1 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาขายส่ง
TURBO A.P.S. R32-09 9,462 9,600
TURBO A.P.S. R32-12 12,641 14,200
TURBO A.P.S. R32-18 18,344 13,800
TURBO A.P.S. R32-25 25,039 18,400
TURBO A.P.S. R32-30 31,072 27,400
TURBO A.P.S. R32-36 36,072 37,000
TURBO A.P.S. R32-40 40,450 37,600
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่รับประกัน 1 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาขายส่ง
SURE R32-10 9,806 12,200
SURE R32-12 12,369 12,900
SURE R32-18 18,375 20,000
SURE R32-25 25,526 27,100
SURE R32-30 30,652 36,900
SURE R32-30T 30,000 40,000
SURE R32-36 36,451 40,200
SURE R32-36T 36,100 43,200
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่รับประกัน 1 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

Model BTU ราคาขายส่ง
CFW-JSFE09 9,000 8,700
CFW-JSFE13 12,000 9,800
CFW-JSFE18 18,000 14,300
CFW-JSFE25 24,000 18,800
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาขายส่ง
CFW-2IVA09 9,280 9,800
CFW-2IVA13 12,760 10,800
CFW-2IVA18 18,083 15,700
CFW-2IVA25 25,363 20,500
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 10 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 2 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

Model BTU ราคาขายส่ง
ICL10MWU1 9,212 10,000
ICL13MWU1 11,942 11,500
ICL18MWU1 18,084 16,800
ICL24MWU1 21,496 23,200
คอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์รับประกัน 10 ปี แผงคอยล์เย็นคอยล์ร้อนรับประกัน 3 ปี อะไหล่รับประกัน 1 ปี **ฟอกอากาศ PM2.5**
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

Model BTU ราคาขายส่ง
AR09AGHQAWKNST 9,400 9,800
AR12AGHQAWKNST 12,000 10,600
AR18AGHQAWKNST 17,200 14,200
AR24AGHQAWKNST 21,500 20,800
รับประกันอะไหล่1ปี คอมเพลสเซอร์ 10ปี แผงคอยล์เย็น 3ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาขายส่ง
AR10TYHYB 10,000 10,500
AR13TYHYB 13,000 12,200
AR18TYHYB 18,000 15,900
AR24TYHYB 24,000 20,900
รับประกันอะไหล่1ปี คอมเพลสเซอร์ 10ปี แผงคอยล์เย็น 3ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

Model BTU ราคาขายส่ง
HSU-10CQAB03T 9,000 9,000
HSU-13CQAC03T 12,000 10,200
HSU-18CQAB03T 18,000 13,800
HSU-24CQAC03T 24,000 18,000
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี / อะไหล่ 5 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาขายส่ง
HSU-09VQAA 9,000 9,300
HSU-13VQAA 12,000 10,200
HSU-15VQAA 15,000 12,800
HSU-18VQAA 18,000 14,400
HSU-24VQAA 22,000 18,400
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 10 ปี อะไหล่รับประกัน 5 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

Model BTU ราคาขายส่ง
AFM09/WFM09 9,200 8,900
AFM12/WFM12 13,000 10,200
AFM18/WFM18 18,800 14,400
AFM24/WFM24 25,300 19,800
คอมเพรสเซอร์ 10 ปี อะไหล่ 2 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาขายส่ง
WFG09V/AFG09V 9,200 9,600
WFG12V/AFG12V 13,000 10,700
WFG18V/AFG18V 18,800 16,400
WFG24V/AFG24V 25,300 20,600
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี อะไหล่ 1 ปี **2ดาว**
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

Model BTU ราคาขายส่ง
WL09BA-MNVKE 9,200 16,300
WL13BA-MNVKE 12,500 18,400
WL18BA-MNVKE 19,000 25,200
WL24BA-MNVKE 25,200 31,400
**สวิง 4 มิติ + ฟอกอากาศ**
WL-B Series
WL30B-MNVKE 30,500 30,200
WL35B-MNVKE 36,000 33,300
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 10 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 2 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาขายส่ง
WHV09B-MNVKE 9,500 14,500
WHV13B-MNVKE 13,000 15,800
WHV18B-MNVKE 18,200 23,000
WHV24B-MNVKE 25,000 30,400
**สวิง 4 มิติ + ฟอก PM2.5**
WLV-B
WLV24B-MNVJE 24,000 29,700
WLV30B-MNVJE 30,000 33,200
WLV35B-MNVJE 36,200 35,700
WLV35B-MNVJE (380v) 36,200 42,800
มีประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 2 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

  1. ซื้อแบบราคาส่ง ลูกค้าเลือกสินค้าตามหน้าเว็ป โอนเงินทั้งหมด รอรับสินค้า
  2. ตจว.จ่ายค่าจัดส่งปลายทางไม่รวม ขึ้นอยู่กับขนส่งนั้น ๆ จะคิดเท่าไหร่ลูกค้าจ่ายค่าส่งปลายทาง แต่เราจะหาขนส่งให้ที่มีราคาถูกสุด ในจังหวัดนั้น ๆ สถานที่การส่ง จะส่งถึงที่หรือไม่แล้วแต่บริษัทขนส่ง ส่วนถ้าสถานที่ส่งติดถนนหรือร้านค้า จะส่งให้ถึงที่ แต่ถ้าสถานที่ไกล รถไม่ผ่านให้ลูกค้ามารับเองที่ตัวอำเภอหรือจังหวัดนั้น ๆ
  3. กทม.มารับและซื้อที่ สนญ.ถ้าให้ส่งเที่ยวละ 300 บ.ไม่กำหนดเวลาส่ง แต่ถ้ากำหนดเวลาส่งเที่ยวละ 500 บ.กี่ตัวก็ได้คิดเป็นเที่ยว
Timer air ทั้ง 4 ประเภทพร้อมติดตั้ง
เรามีทีมช่างทุกที่ทั่วไทยไกล้บ้านท่าน
  • บริษัท ร้อยแปดแอร์(ประเทศไทย) จำกัด 1/158 ซ.นพรัตน์ 3/3 แขวงศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กทม 10170 โทร Call center 02-072-4646
  • ศูนย์ติดตั้งรามอินทรา 27/141 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา กรุงเทพ 10230 โทร 086-086-9822
  • ศูนย์ติดตั้งบางพลี 60/19 ซ.ชมเชย ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร 087-081-5691